موسسه پزشکی غرب (پاتوبیولوژی)

ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی و فوق تخصصی UBT، سیتولوژی، پاتولوژی

آزمایشگاه تشخیص طبی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • فکس :
  • کد پستی :
توضیحات
آزمایشگاه پاتوبیولوژی،آزمایشگاه تشخیص طبی