سینا

شنوایی سنجی، تجویز و ارائه سمعک، غربالگری شنوایی نوزادان، ساخت قالب محافظ گوش، مشاوره شنوایی کودکان و بزرگسالان

کلینیک شنوایی سنجی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
خدمات و محصولات