شرکت بانیان درب مرتضوی (BDM)

تولید جک پارکینگی اتوماتیک DBMdoor و همچنین تولید و توزیع قطعات یدکی انواع درب برقی (جک-موتور-کرکره-ریلی-زیرسقفی) و نمایندگی جک درب برقی کسری الکتریک.

تولید درب کرکره ای اتوماتیک