کلینیک شنوایی سنجی جهان

ارزیابی شنوایی، تجویز انواع سمعک، ساخت انواع قالب های ضد صوت و ضد آب، ارزیابی و توانبخشی وزوز، توانبخشی سرگیجه

کلینیک شنوایی سنجی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • صفحات اجتماعی :
توضیحات
ارزیابی شنوایی، نوار گوش، تست شنوایی، PTA، IA، ABR، ASSR ارائه انواع سمعک هوشمند، ضد آب، وایرلس، نامرئی ارزیابی و توانبخشی سرگیجه، وزوز گوش ساخت بهترین انواع قالب ضدآب و ضدصوت گوش تعمیر انواع سمعک تعویض سمعک های قدیمی با جدید
خدمات و محصولات