شرکت پولسار

ساخت انواع کوره های زباله سوز شهری و صنعتی و شیمیایی و مدیریت پسماند

تولید کوره صنعتی تولید دستگاه زباله سوز
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • فکس :
  • وب سایت :
  • ایمیل :