دکتر امیرهوشنگ واحدی

درمان غیر جراحی دردکمر و گردن

متخصص توانبخشی نوار عصب و عضله فیزیوتراپی متخصص طب سوزنی ماساژ درمانی