دکتر بهرام رحیمیان

سلامتی پایدار نعمت دائم

متخصص بیماری های عفونی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • ایمیل :
توضیحات
رییس کمیته کنترل عفونت بیمارستان شهید آموزشی درمانی رجایی کرج - عضو ارشد کمیته مرگ و میر بیمارستان آموزشی درمانی شهید رجایی کرج -متخصص عفونی تمام وقت جهت مشاورات عفونتهای بیمارستانی healcare infection - فوکال پوینت علمی عفونی (science focal point) بیمارستان آموزشی درمانی شهید رجایی کرج - متخصص عفونی در بیمارستان باهنر و امام علی - بنیانگذار بخش عفونی بیمارستان کوثر- عضو انجمن علمی هپاتیت ایران-عضو ارشد و متخصص عفونی شورای پژوهشی بیمارستان شهید رجایی-استاد معین دانشگاه علوم پزشکی البرز