دکتر منوچهر جزایری

متخصص داخلی - فوق تخصص غدد درون ریزی و متابولیسم از انگلستان (دانشگاه لندن)

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم متخصص داخلی