شرکت گام الکترونیک

دارای رتبه از شورای عالی انفورماتیک برای تولید نرم افزار و مجری بزرگترین پروژه های اتوماسیون اداری کشور

برنامه نویسی قفل سخت افزاری نرم افزار اتوماسیون اداری و مالی