اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفکس :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
توضیحات
شیب شرکتی دانش‌بنیان است که با محافل آکادمیک در پروژه‌های ملی و بنگاهی لجستیکی همکاری تنگاتنگی دارد. یکی از مدیران شرکت عضو دائمی شورای راهبردی حمل و نقل ایران است که افتخاری است که به کمتر شرکت بخش خصوصی رسیده است. شیب شرکتی فرآیندمحور است و بیشتر فعالیت‌های آن از مسیر‌ها و مراحل خاص و از پیش تدوین شده‌ای عبور ‌می‌کنند. ذخیره تجربه‌ای شیب بیشتر در لجستیک پروژه‌های بزرگ ملی و جریان‌های بزرگ بار متراکم شده است. این است که تمایل شرکت بیشتر به سوی مدیریت زنجیره‌های تامین، لجستیک قراردادی است تا بارفرابری صرف. امکانات فیزیکی شرکت‌های هم گروه و خیل عظیم پیمانکاران وفا دار و عضویت در شبکه‌های جهانی شرکت‌های تراز اول لجستیکی جهان به شرکت اجازه حرکت در جریان‌های بار انبوه در سطح جهانی را ‌می‌دهد. داشتن صرافی رسمی، اتحاد راهبردی با گروهی از شرکت‌های حمل و نقل داخلی و تاسیس شرکت‌های دیگر درکشورهای همسایه، عملاً امکان حرکت در عرض و طول بازار را در اختیار مشتریان خاص ما قرار می‌دهد. مجموعه این امکانات یک زنجیره ارزش را برای گروهی خاص ایجاد ‌می‌کند.