دکتر بهزاد خوروش

فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی - دارای بورد فوق تخصصی - عضو انجمن جراحان پلاستیک وزیبایی ایران-عضو انجمن جراحان پلاستیک امریکا

فوق تخصص جراحی پلاستیک متخصص جراحی عمومی متخصص جراحی دهان فک و صورت