اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • صفحات اجتماعی :
توضیحات
انجام کلیه درمانهای فیزیوتراپى درمان دردهای اسکلتی و عضلانى/دیسک گردن، کمر و سیاتیک/ آرتروز/آسیبهای ورزشى مجهز به لیزرتراپى و مگنت تراپى