شرکت دیجیترون

تعمیرات تجهیزات مخابراتی

تلفن سانترال دیجیتال و فکس تعمیر تلفن و تجهیزات مخابراتی خدمات کامپیوتر