اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • فکس :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
توضیحات
آزمون سازی، هنجاریابی، اجرا و تفسیر مقیاس های هوش و استعداد، تحصیلی، شخصیت، شغلی، حسی و حرکتی، علایق و نگرش سنج ها. طراحی، تولید و عرضه مواد و منابع علمی و مطالعاتی در زمینه های مرتبط با روانسنجی، انتقال دانش فنی در زمینه روان سنجی با برگزاری کارگاه ها، همایش ها، سمینارها، کنفرنس ها و هرگونه فعالیت مرتبط با اهداف شرکت، و اجرای کلیه طرح های آماری (جمع آوری، تجزیه، تحلیل و تفسیر داده های آماری) در حوزه های مختلف صنعتی و غیرصنعتی و همکاری با کلیه سازمان ها و ادارات دولتی و خصوصی