اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • فکس :
  • کد پستی :
توضیحات
دارای درجه بندی شهرسازی، معماری، طراحی شهری و پدافند غیرعامل از معاونت برنامه ریزی تهیه طرحهای شهرسازی (برنامه ریزی و طراحی)، معماری، مقاوم سازی و بافتهای فرسوده، نظارت بر اجرای طرحهای شهری و ساختمانی ، مدیریت و عامل چهارم طرحهای سازمانهای دولتی و خصوصی