دکتر سید مجید سلامتی

فوق تخصص کلیه و فشار خون

فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری متخصص داخلی