دکتر علی رضا رمضانی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چشم پزشک فوق تخصص شبکیه
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • ایمیل :
توضیحات
پذیرایی: روزهای زوج از ساعت پنج بعد از ظهر
شاغل در بیمارستان چشم پزشکی نگاه
شاغل در بیمارستان طرفه
خدمات و محصولات