بیمارستان مهراد

ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی درمانی بیمارستان مهراد - کلینیک های تخصصی - بخش های ویژه بیمارستانی - تجهیزات پزشکی تخصصی - پزشکان متخصص - کادر پرستاری مجرب و متعهد

بیمارستان آزمایشگاه تشخیص طبی داروخانه