شهرداری تهران - معاونت شهرسازی و معماری

ادارات و سازمان های شهرداری
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • فکس :
  • کد پستی :