دکتر حمید صالحیار

فوق تخصص بیماری های دستگاه گواروش و کبد و آندوسکوپی از دانشگاه پاریس

فوق تخصص گوارش متخصص داخلی