اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • صفحات اجتماعی :
توضیحات
شرکت توری هیرکان بزرگترین تولید کننده: انواع مفتول (مفتول گالوانیز گرم) (مفتول سیاه: ارماتوربندی قالب بندی) انواع توری گابیون چشمه های 8 10 ،6 ، 6 8 ،5 6 ، با مفتول 1.20 الی 3 میلیمتر انواع توری حصاری( فنس) چشمه های 4و 4.5 و 5 و 5.5 و 6 و 6.5 و 7 و7.5 با مفتول 2تا 5 میلیمتر انواع سیم خاردار خطی تک رشته و دو رشته ای سیم خاردار حلقوی 60 و 90 سانتیمتری سیم خاردار تیغی (تبری) خطی سیم خاردار تیغی (تبری) حلقوی60 و90 انواع توری جوشی و پرسی در ابعاد دلخواه