امام حسن عسگری - خیریه

دارای بخش های داخلی - قلب و عروق - پوست - کودکان - جراحی - زنان - گوش و حلق و بینی - چشم - دندانپزشکی و رادیولوژی (ماموگرافی، پانورگس، سونوگرافی کالرداپلروسنالومتری و سه بعدی)

درمانگاه رادیوگرافی نوار قلب