شرکت دانش پردازان میثاق

طراحی، تولید و کیفیت بالا سیستم های الکترونیکی و پردازشی

صنایع برق و الکترونیک اتوماسیون صنعتی