فیزیوتراپی سبز شهر

طرف قرارداد با کلیه بیمه ها و بیمه های تکمیلی (آسیا - سامان - سرمد - پاسارگاد - تجارت نو - حافظ - دی - ملت و sos)

کلینیک فیزیوتراپی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
  • صفحات اجتماعی :
توضیحات
فیزیوتراپی لیزر پرتوان و کم توان مگنت تراپی کامپرشن تراپی (وازوترین) سوزن خشک الکترو اکوپانچر مکانوتراپی ماساژ و درمانهای دستی